4JPG_1600x1200

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”qua 15 năm thực hiện ở Thừa Thiên Huế đã có sức lan tỏa nhanh, mang tính chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thật sự làcuộc vận động toàn dân, toàn diện, góp phần: Dân sinh được cải thiện, dân trí được nâng cao, dân chủ được mở rộng, nông thôn và đô thị khởi sắc, dân tình đồng thuận, đoàn kết, gắn bó.

          Toàn tỉnh có 1.382 khu dân cư,là  nơi diễn ra sôi động trong quá trình vận động, đổi mới phát triển xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nơi diễn ra mọi sinh hoạt của cộng đồng dân cư, nơi trực tiếp vận động tổ chức thực hiện mọi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đoàn kết cùng nhau chăm lo những lợi ích chung của cộng đồng, là nơi có vai trò rất quan trọng trong giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc,là cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

          Với phương châm hướng về cơ sở đểphát huy vai trò vị trí của khu dân cư, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 105 Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh,Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở KDC" nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”.

           Qua 15 năm triển khai thực hiện cuộc vận động ở Thừa Thiên Huế, đã được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức thành viên tích cực phối hợp triển khai, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, nhanh chóng lan tỏa vào cuộc sống, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, của cả cộng đồng tạo sức mạnh to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân,củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả nỗi bật thực hiện 6 nội dung cuộc vận động, đó là:    

          Đã tạo ra phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động đã tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của mỗi người dân, mỗi gia đình đầu tư vốn, trí tuệ, công sức để phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, đẩy mạnh dịch vụ, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn giỏi, làm giàu chính đáng cho mình, cho xã hội đã xuất hiện nhiềumô hình V-A-C-R ở các xã gò đồi, miềm núi như Lộc Bình, Lộc An, huyện Phú Lộc, thị trấn Khe Tre, huyện Đông; xã Hương Bình, huyện Hương Trà; kinh tế trang trại ở Quảng Lợi, Quảng Thái; mô hình lúa – tôm - cá ở nhiều xã vùng đồng bằng, ven phá nhiều hộ thu nhập từ 30-50 triệu đồng/ ha; đã động viên nhân dân tự giúp đỡ, hỗ trợ nhau hàng chục tỷ đồng về giống cây trồng, vật nuôi, về vốn, về kinh nghiệm sản xuất, tạo việc làm, nhận đỡ đầu hộ nghèo…đã tạo sức mạnh tổng hợp khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh của các vùng kinh tế của tỉnh nhà phát triển đúng hướng, mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” các khu dân cư đã động viên nhân dân góp tiền, ngày công hàng trăm tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhiều tuyến đường xóm, ngỏ hẽm, đường liên thôn, liên xã được nhân dân tự làm và tham gia làm cùng nhà nước lên đến hàng chục ngàn km làm thay đổi bộ mặt trong từng khu dân cư, tạo cảnh quan sạch đẹp, giảm hẳn cảnh bùn lâỳ, nước đọng… nhiều công trình điện, trường học, trạm xá, kênh mương nội đồng và nhiều công trình phúc lợi khác…đã góp phần đáng kể nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, làm thay đổi cơ bản diện mạo ở khu dân cư và đô thị.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” 10 năm qua đã được các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tham gia ủng hộ gần 227.700 triệu đồng, cùng  với sự động viên nỗ lực, vươn lên của người nghèo, đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới gần 14.000 ngôi nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà mơ ước, mái ấm nơi biên giới, hải đảo, tái định cư cho dân thủy diện, dân vạn đò Sông Hương; xây dựng hàng trăm phòng học, hỗ trợ cho 49.700 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trợ giúp vốn sản xuất, trợ giúp khó khăn cho hơn 180.400 lượt người nghèo. Các đoàn thểđã tín chấp trên 1.052 tỷ đồng, cho gần 230.000 lượt người vay đã giúp cho 5 vạn hộ thoát nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7% và đã cơ bản xóa xong nhà tạm cho hộ nghèo, nhiều xã đã thoát ra khỏi xã đặc biệt khó khăn, thoát khỏi xã nghèo, góp phần đưa tỉnh nhà thoát ra khỏi tỉnh nghèo, kém phát triển trở thành tỉnh phát triển khá.

Đã đoàn kết, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương thân tương ái”,nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân đạo, từ thiện được khơi dậy phát huy. Đã có 100% khu dân cư có nhiều hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa” nhân đạo từ thiện, thông qua phong trào: “áo lụa tặng bà”, “chăn ấm tặng mẹ” “ tặng nhà tình nghĩa”, “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”…ở từng cộng đồng dân cư,  hàng năm đã quyên góp hàng tỷ đồng để chăm lo các đối tượng chính sách, 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng dưỡng, trên 8.500 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá trên 30 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa  3.800 nhà tình nghĩa trị giá 20 tỷ tặng các gia đình chính sách do nhân dân đóng góp và các đối tượng chính sách xã hội ngày càng được chăm lo tốt hơn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được giữ gìn, khơi dậy và vun đắp, bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy, bảo vệ môi trường được quan tâm. Đến nay 100% khu dân cư đã đăng ký xây dựng khu dân cư tiên tiến, có 1.147 khu dân cư được công nhận tiên tiến, đạt 83%; 1.369 làng, thôn, bản, tổ dân phố đăng ký văn hóa, đã có 1.135 đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa 82,9%; có 217.037/230.465 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đã được công nhận 189.060 gia đình đạt tỷ lệ 87,1%; nhiều mô hình gia đình, khu dân cư, làng, bản văn hóa tiêu biểu được xây dựng, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn, thuần phong mỹ tục được gìn giữ và phát huy; các tệ nạn xã hội, những hủ tục lạc hậu được đẩy lùi, tạo nề nếp trong thôn xóm, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc và tiến bộ.

Nhân dân ở từng khu dân cư đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khỏe, phát triển thể dục, thể thao và thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình. Đến nay có 1.618 khu dân cư, dòng họ, chi hội có quỹ khuyến học, 111 trung tâm học tập cộng đồng. Đã quyên góp chục tỷ đồng, hàng năm tổ chức gặp mặt, tặng thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, chăm ngoan đã góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo hiểm y tế cho người nghèo được quan tâm hơn. Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh, các mô hình, “khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” được quan tâm, góp phần giảm tỷ lệ sinh xuống còn 1,23%.

Phong trào toàn dân đoàn kết phát huy dân chủ được mở rộng, giữ gìn kỷ cương pháp luật được chú trọng. Đã  xây dựng 846 khu dân cư “Không có tội phạm, tệ nạn xã hội” và không vi phạm an toàn giao thông; Có 650 khu dân cư đưa nội dung về phòng chống ma túy vào hương ước, quy ước, nhân dân đã phát hiện và cung cấp hàng chục nghìn nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng Công an ngăn chặn và xử lý kịp thời những vụ vi phạm pháp luật, xóa bỏ tụ điểm mua bán và sử dụng ma túy, triệt phá tụ điểm mại dâm phức tạp. Công tác hòa giải được chú trọng với 1.392 tổ hòa giải, 7.850 hòa giải viên đã hòa giải thành công hàng chục nghìn vụ tại địa bàn dân cư; đã cảm hóa, giáo dục giúp đỡ nhiều đối tượng tiến bộ…góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hệ thông chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố và nâng cao về chất lượng hoạt động. Thông qua việc tổ chức thực hiện cuộc vận động vai trò vị trí của Mặt trận, của Ban công tác Mặt trận khu dân cư được nâng cao, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp được rèn luyện và trưởng thành. Đến nay 1.382 khu dân cư  được củng cố, nâng cao chất lượng công tác. Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm được tổ chức thành công ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày thành lập MTDT Thống nhất Việt Nam (18/11) đã khẳng định một nét mới trong sinh hoạt vân hóa và đời sống ở khu dân cư,  làm phong phú thêm cuộc vận động. Vai trò lãnh đạo của chi bộ và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở khu dân cư được đề cao; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục củng cố, tăng cường, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn bó hơn.

Cuộc vận động qua 15 năm thực hiện được phát triển từ thấp đến cao, mang tính chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thật sự làcuộc vận động toàn dân, toàn diện, tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng mở rộng và đã dấy lên phong trào thi đua rộng khắp, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân, của cộng động dân cư chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn, thực hiện dân chủ ở cơ sở được mở rộng, phát huy; bộ mặt nông thôn mới khởi sắc,  góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

       Cuộc vận động đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”, tăng cường đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân”, lấy đoàn kết để phát huy sức mạnh của mọi tổ chức và cá nhân, lấy việc thực hiện dân chủ và công khai ở cộng đồng dân cư làm động lực phát triển. 

Cuộc vận động đã không ngừng nâng cao và phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận hướng về cơ sở khu dân cư, hộ gia đình, tạo sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng lực lượng chính trị cơ sở vững mạnh, trận địa lòng dân được củng cố vững chắc.

       Một số hạn chế

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động chưa đồng đều, chưa toàn diện và vững chắc, có nơi còn hình thức;

Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động chưa sâu sắc và toàn diện;

Sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ các cấp ở một số nơi chưa đi sâu vào từng loại hình khu dân cư; công tác sơ, tổng kết biểu dương, nhân rộng mô hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động chưa kịp thời.

          Từ thực tiễn qua 15 năm tổ chức thực hiện  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh nhà, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

          1. Sự quan tâm của lãnh đạo của các cấp ủy đảng là nhân tố quyết định các phong trào, các cuộc vận động. Mặt trận Tổ quốc thường xuyên tham mưu, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, xây dựng phong trào gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với quan tâm đảm bảo lợi ích thiết thực của nhân dân, của cộng động khu dân cư, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, để động viên khơi dậy mọi tiềm năng thế mạnh của nhân dân, của cơ sở thực hiện cuộc vận động .

2.Mặt trận Tổ quốc phối hợp, thống thống nhất các chương trình, các phong trào có cùng mục tiêu, nội dung để lồng ghép vào cuộc vận động, đồng thời phân công trách nhiệm cho từng tổ chức thành viên, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, là biện pháp tích cực nhất để nâng cao chất lượng cuộc vận động.

          3.Ban vận động khu dân cư phải nắm chắc thực trạng tình hình của khu dân cư, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát huy dân chủ xây dựng các tiêu chí thực hiện cuộc vận động.

          4.Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban vận động, phát huy vai trò tham mưu của Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, vai trò tự quản ở khu dân cư, phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn, bản, tổ dân phố và đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện, thống nhất việc bình xét, công nhận, khen thưởng các danh hiệu thi đua, là điều kiện quan trọng để cuộc vận động không ngừng phát triển.

          5.Làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức sơ, tổng kết phong trào, chú trọng phát huy nhân tố điển hình, người tốt việc tốt, mô hình tốt, quan tâm công tác xây dựng củng cố khu dân cư, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán Mặt trận các cấp, nhất là Ban công tác Mặt trận có tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín.

Để cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH Ở KDC" phát triển sâu hơn, rộng hơn và thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009-2014 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 sớm đưa tỉnh nhà trở thành thành phố trực thộc Trung ương, trong thời gian tới Mặt trận các cấp và ban công tác Mặt trận ơ khu dân cư cần phải:

-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa và tư tưởng chỉ đạo của cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH Ở KDC" nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, nội lực của mỗi gia đình và cộng đồng, “lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân”, để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

-Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động với phương châm “ hướng về cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình”; gắn thực hiện 6 nội dung cuộc vận động với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiện” nhằm  thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân, làm cho: dân sinh được cải thiện, dân trí được nâng cao, dân chủ được mở rộng, dân tình đồng thuận ngày càng cao hơn.

- Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận hướng về cơ sở; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá; biểu dương khen thưởng kịp thời  những tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến nhân rộng những mô hình tốt, những cách làm hay, trong xây dựng“Gia đình văn hóa”, “ Khu dân cư tiên tiến”, “ Khu dân cư văn hóa” và tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

- Kết hợp bồi dưỡng với phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng khu dân cư thật sự là một Mặt trận đoàn kết, chung sức, chung lòng góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009-2014 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 sớm đưa tỉnh nhà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.                                                

Trần Phùng,

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: