Thực hiện NQ 09/1998/NQCP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và TNXH trong tình hình mới.Quyết định 01 -138/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; Nghị quyết liên tịch số 01/2001 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và Thông tri của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thực hiện đề án “ Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

25-10-Hai-CTPDien_copy
              Đ/c Hoàng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
                huyện Phong Điền

Được sự hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQViệt Nam Tỉnh TT Huế, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở . Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ động phối hợp với công an huyện và các ban ngành liên quan, xây dựng mô hình khu dân cư ( thôn, bản, làng) không có tội phạm, không có tai tệ nạn xã hội và không có người sinh con thứ ba trở lên, đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực, nhờ vậy trong những năm qua thực hiện NQ 09 CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm trong tình hình mới, đề án 01/138 CP và NQ liên tịch 01 đạt được những kết quả sau:
          1. Công tác tuyên truyền giáo dục: Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết 09 , QĐ138TTg và Đề án 01/138, NQLT 01, UBMTTQVN huyện đã phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiển từng địa bàn cơ sở, tổ chức triển khai nghị quyết đến tận người dân, đồng thời hướng dẫn Công an và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN các xã, thị trấn báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến các khu dân cư, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân, đoàn viên, hội viên, học sinh tham gia phong trào toàn dân phòng chống tội phạm; lồng ghép triển khai thực hiện đề án 01với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận thôn, bản phối hợp với công an viên báo cáo kết quả phối hợp thực hiện phong trào 3 không và nêu gương những điễn hình tiên tiến, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phê phán những biểu hiện vi phạm pháp luật, thông báo cho các gia đình có con em vi phạm pháp luật để có hướng giáo dục giúp đở và bình bầu gia đình văn hóa để biểu dương, khen thưởng gia đình hiếu thảo học giỏi, gia đình văn hoá tiêu biểu; phong trào "Thi đua yêu nước", "Đền ơn đáp nghĩa", "Xóa đói giảm nghèo", công tác xây dựng đảng, chính quyền... nâng cao vai trò tham mưu của lực lượng Công an nhân dân, phát huy vai trò Uỷ ban Mặt trận và các thành viên trong việc giúp các cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới theo Nghị quyết 09/CP.
          2. Công tác tổ chức thực hiện: Để phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm được tự giác trong nhân dân, tạo thành sức mạnh của toàn xã hội tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định chính trị, ngăn chặn đẩy lùi tội phạm, tai tệ nạn xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Công an, Ban chỉ đạo 138 của huyện chọn hai thôn: Hải Thành xã Phong Hải và Thanh Tân xã Phong Sơn là thôn có đặc điểm và tính chất đặc thù để xây dựng điểm và nhân rộng mô hình. Đồng thời thường xuyên nghiên cứu, tìm giải pháp để đổi mới nội dung công tác vận động quần chúng, phối hợp với các thành viên, tập hợp được đội ngũ đoàn viên thanh niên xung kích, hội viên nòng cốt ở từng thôn, bản thành lập các tổ tự quản, các gia đình tiêu biểu, các cụ người cao tuổi gương mẫu trong họ tộc, làng xóm động viên con, em, các cháu trong từng thôn, bản của mình nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật ; tham gia phát hiện, tố giác những người phạm tội để giáo dục họ trở thành người tốt.
          Trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, ngay từ đầu năm Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đều có kế hoạch triển khai ký cam kết thực hiện chương trình công tác vận động quần chúng nhân dân; phối hợp với Công an và các ngành liên quan mở hội nghị truyền thông chuyên đề về phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho tất cả các khu dân cư và các hộ gia đình ký cam kết thực hiện, từ đó nhân dân đã tích cực tham gia thực hiện tốt việc phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; đấu tranh phòng chống ma túy, tai, tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em, các tội xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên. Đồng thời Ban Thường trực uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Công an huyện Xây dựng nhân rộng mô hình cơ quan, đơn vị và khu dân cư an toàn "Không tội phạm và tệ nạn xã hội" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bổ sung các tiêu chí trong xây dựng quy ước ở từng thôn, làng, bản, các tổ tự quản và cùng ký cam kết thực hiện và từng hộ gia đình ký cam kết không có người vi phạm pháp luật.
          3. Một số Kết quả cụ thể:
Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp với công an huyện và được sự quan tâm của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Phòng PX 28 công an tỉnh và các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, truyền đạt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 832 buổi, có 6.449 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia để nâng cao nhận thức trách nhiệm về phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội, qua đó nhân dân đã cung cấp 674 tin có giá trị phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa. Phối hợp quản lý 195 đối tượng đưa vào diện giáo dục tại cộng đồng dân cư theo Nghị định 163/CP; giáo dục, giúp đỡ 142 đối tượng tù đặc xá về địa phương, 47 đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy. Hướng dẫn Mặt trận các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an tham gia quản lý giáo dục, cảm hoá các loại đối tượng, nhất là độ tuổi thanh, thiếu niên; theo dỏi quản lý giáo dục đối tượng từ cơ sở giáo dục, trường giáo dưởng, tù tha về; đã cảm hoá giáo dục tiến bộ hàng trăm đối tượng, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết các tranh chấp đất đai, khai thác thủy hải sản, cát sạn ở khu vực giáp ranh; mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đồng thời trực tiếp phối hợp hòa giải thành công 768 vụ việc, tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt chính sách tôn giáo dân tộc nhằm không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn làm mất ổn định chính trị xã hội.
Thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11 hằng năm đã lòng ghép tổ chức truyền thông về công tác phòng chống tội phạm, ma túy ở các xã, thị trấn và 147 khu dân cư hàng ngàn lượt người tham gia, ngo ài ra tổ chức nhiểu buổi truyền thông giáo dục pháp luật cho các thôn có đông đồng bào tôn giáo như: Bến Củi xã Phong Xuân, Thanh Tân xã Phong Sơn, Hương Lâm xã Điền Hương và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện
          Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 09CP và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội và Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết để đánh giá chất lượng cuộc vận động, đến nay đã có 147/147 khu dân cư xây dựng thực hiện quy ước, văn hóa đạt 100% và có 124/147 thôn, bản đạt chuẩn văn hoá, 96/107 cơ quan đạt chuẩn văn hoá và có 20.113/23564 hộ, gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 85,35%. Căn cứ vào tình hiành và chất lượng của các khu dân cư thực hiện các tiêu chí thôn không có tội phạm, tai tệ nạn xã hội tính chung từ 2006 đến 2011 có 46/147 khu dân cư . UBND các xã, thị trấn cấp giấy chứng nhận đạt các tiêu chí nêu trên, Bên cạnh đó UBMTTQVN huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan xây dựng được 222 nhà tình nghĩa, 1082 nhà đại đoàn kết và 453 nhà cho hộ nghèo theo quyết định 167 của Chính phủ tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
          Cùng với lãnh đạo, chính quyền và Uỷ ban Mặt trận TQVN xã, thị trấn tiếp tục kiện toàn, củng cố 615 tổ tự quản về an ninh trật tự, 02 đội thanh niên xung kích, 01 đội dân phòng, 05 đội xe thồ tự quản, 150 ban an ninh trật tự thôn hướng dẫn 147/147 khu dân cư ký cam kết không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội và không vi phạm an toàn giao thông. Phối hợp với chính quyền các cấp kiện toàn 16/16 Ban thanh tra nhân dân ở xã, thị trấn và tổ hòa giải, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở , công tác giám sát đầu tư cộng đồng nhằm góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở.
          Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai NQ 09, đề án 01/138 phải kết hợp với các phong trào, các nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào XĐGN, nhân đạo từ thiện, phòng chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS, chăm lo sự nghiệp bảo vệ sức khỏe, giáo dục, KHHGĐ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh là một trong các tiêu chí thi đua hằng năm của công tác Mặt trận cơ sở tạo đà phát triển đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả của cuộc vận động.
          MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁPTRONG THỜI GIAN TỚI:  
          1.Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng sự điều hành quản lý của chính quyền, phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên với công an từ huyện đến cơ sở, lấy lực lượng công an làm nồng cốt trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.
2.Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép các mục tiêu của đề án với các tiêu chí vận động mọi người tự giác tham gia vào công tác phòng chống tội phạm, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm xảy ra trên từng địa bàn.
3.Thường xuyên phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong phòng chống tội phạm, kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt việc tốt, bảo vệ người tố giác tội phạm.
4.Tăng cường công tác chỉ đạo sự phối hợp giữa mặt trận và các tổ chức thành viên với công an cơ sở nhất là trên địa bàn khu dân cư.
5.Thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốcvà phòng chống tội phạm từ huyện đến cơ sở góp phần giữ vững an ninh nông thôn.
Trên đây là báo cáo tham luận chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001 về “đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công An huyện Phong Điền.
                                                                                                            Mattranthuathienhue.vn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: