26-7-2012-dhvk1
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Sáng 26/7/2012, tại thành phố Huế Hội Thân nhân Việt kiều tỉnh đã tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017 nhằm kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Hội trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBMT tỉnh, Phan Xuân Toàn, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thái Tao, Phó giám đốc Sở Nội vụ, đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và gần 100 đại biểu dự đại hội.

26-7-2012-dhvk2
Các đại biểu tham dự Đại hội

Hội thân nhân Việt kiều tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức xã hội rộng rãi và tự nguyện được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết và làm cầu nối giữa đồng bào trong nước với người thân ở nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào phát huy lòng yêu quê hương đất nước và khả năng góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhiệm kỳ qua, thông qua tổ chức Hội và hội viên đã góp phần làm cho kiều bào hiểu rõ tình hình chung của đất nước và Tỉnh nhà; chính sách đại đoàn kết dân tộc và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc; luôn hướng về quê hương, đồng tâm hiệp lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng. Hội còn góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu giữa kiều bào với người thân, là nơi thu thập ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của kiều bào; đồng thời kiến nghị với Đảng và Nhà nước những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách về tình hình nhiệm vụ chung và công tác đối với kiều bào...

26-7-2012-dhvk4
Đồng chí Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBMT tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực UBMT tỉnh, đồng chí Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBMT tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên; Đồng thời biểu dương tập thể Ban chấp hành Hội với những khó khăn ban đầu nhưng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tận tâm với công việc, góp phần cùng tổ chức Hội thực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ nhất đã đề ra.

Tại Đại hội này, đồng chí Hoàng Trọng Bình đã nêu một số vấn đề để Đại hội thảo luận và tổ chức thực hiện, đó là việc thay đổi tên của Hội, để phù hợp với tình hình và và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đề nghị Đại hội xem xét đổi tên Hội thành “ Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế”; đồng thời để tạo sự thống nhất về tổ chức hoạt động Đại hội cần tập trung thảo luận, bàn bạc một cách dân chủ, thiết thực, cụ thể để phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế, nhằm đưa công tác của Hội lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại phần thảo luận, các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong việc tập hợp phát triển hội viên, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2012-2017. Trong đó, Đại hội đã thống nhất thay đổi tên gọi mới của Hội là "Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế " và bổ sung, sửa đổi điều lệ của Hội cho phù hợp với nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương bầu ra 14 người vào Ban Chấp hành và 03 người vào Ban kiểm tra nhiệm kỳ mới 2012-2017.

Ban chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu ra Chủ tịch và các Phó Chủ tịch gồm:

          1. Ông Trần Hoài, Chủ tịch Hội

          2. Ông Dương Đình Châu, Phó Chủ tịch Hội

          3. Bà Nguyễn Thị Kinh, Phó Chủ tịch Hội

26-7-2012-dhvk5Ra mắt Ban chấp hành Hội

26-7-2012-dhvk3

Mattranthuathienhue.vn

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: