Ngày 7/9, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tham dự có các đồng chí: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Phùng, UVTV Tỉnh ủy - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại miền Trung-Tây Nguyên; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh uỷ; Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

hntinhuy320021hntuy32011

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 1/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Công Tuyên, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và quy chế làm việc của bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các tổ chức đảng; tạo thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Kế hoạch cũng đã đề ra 5 yêu cầu và 7 nội dung chủ yếu cần thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những nội dung quán triệt và thảo luận tại hội nghị này có ý nghiã hết sức quan trọng, là định hướng cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người thực sự sâu rộng trong toàn xã hội; đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh; đồng thời, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Bình lưu ý các cấp ủy Đảng cần nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời, nâng cao nhận thức hơn nữa về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Thông qua đó để xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nền tảng đạo đức xã hội trong sạch, vững mạnh; tạo được sức mạnh tổng hợp để tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, nỗ lực vượt qua mõi khó khăn, thách thức, từng bước đẩy lùi và ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh chống chủ nghiã cá nhân, cơ hội, thực dụng và âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Người là việc làm suốt đời của mọi cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức. Các cấp uỷ Đảng phải coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là việc làm hằng ngày, là trách nhiệm và lợi ích thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động và đặc thù của từng địa phương, lĩnh vực và đối tượng khác nhau để bổ sung, xây dựng cho được những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thực sự biến thành hành động cụ thể của các cấp, các ngành và mỗi cá nhân, với những kết quả cụ thể, thiết thực nhất.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: