lbt11Ngày 13/7/2011 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc xây dựng và duy trì mô hình điểm về công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách Dân số/KHHGĐ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thị Mai Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dân số Bộ Y tế; Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận, đại diện ban chỉ đạo 9 tỉnh xây dựng mô hình điểm cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình cho biết, Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai chương trình phối hợp công tác Dân số/KHHGĐ giai đoạn 2008 - 2010, làm rõ những kết quả đạt được trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình phối hợp về dân số, gia đình và trẻ em với việc duy trì và nhân rộng mô hình điểm "Khu dân cư đoàn kết thực hiện gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" và Câu lạc bộ "Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" lồng ghép vào CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Công tác kiểm tra, giám sát Mô hình và Câu lạc bộ; công tác sơ kết, tổng kết để từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá về những tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và những đề xuất kiến nghị, giải pháp cho giai đoạn mới.

h11

Theo Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc xây dựng các mô hình điểm về dân số, gia đình và trẻ em ở các khu dân cư đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp ủng hộ và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Các buổi sinh hoạt theo chủ đề tại cộng đồng đã thu hút các tổ chức, các tầng lớp, lứa tuổi, các vị chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản và những người tiêu biểu trong cộng đồng tham gia; việc tổ chức tốt các mô hình lồng ghép đã tăng hiệu quả thực hiện các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các mục tiêu của Chiến lược dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Những tham luận của đại biểu các tỉnh tại Hội nghị khẳng định những thành công qua 3 năm xây dựng mô hình điểm về "KDC đoàn kết thực hiện gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc", nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở về vai trò, trách nhiệm đối với công tác Dân số/KHHGĐ đã được nâng cao; kỹ năng tuyên truyền, vận động, truyền thông thay đổi hành vi về vấn đề dân số gắn với sự phát triển, ổn định bền vững của địa phương đã được nâng lên; chất lượng truyền thông thay đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản ở cơ sở đã có kết quả tích cực. Đặc biệt là Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên gặp mặt, trao đổi nâng cao nhận thức về vấn đề dân số cho một bộ phận không nhỏ chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, điều này có ý nghĩa to lớn không chỉ ở cộng đồng dân cư mà còn giúp cho MTTQ các cấp có thêm những kinh nghiệm, giải pháp hợp lý trong thực hiện công tác dân số/KHHGĐ.

Ngoài những thành công đã đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại: Đội ngũ cán bộ chủ nhiệm câu lạc bộ và các mô hình không có chuyên môn, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều việc nên còn nhiều hạn chế trong việc chủ động tham mưu các nội dung sinh hoạt, công tác tuyên truyền vận động nhân dân nhằm nâng cao ý thức tự giác trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình của Ủy ban MTTQ cấp xã có lúc chưa kịp thời, hình thức tuyên truyền, vận động chưa phong phú; sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ cấp tỉnh với chi cục Dân số tỉnh ở một số nội dung có lúc chưa chặt chẽ, chính quyền một số địa phương chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm công tác dân số/KHHGĐ; chính sách động viên, khen thưởng chưa kịp thời.

maihoa1Tại Hội nghị, bà Trần Thị Mai Hoa hoan nghênh và cám ơn sự hợp tác có trách nhiệm cao của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhận định Chương trình phối hợp giữa Tổng cục dân số và MTTQ Việt Nam đã được thực hiện theo đúng các mục tiêu đề ra, các hoạt động vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi sinh sản thực hiện chính sách Dân số/KHHGĐ gắn kết và lồng ghép với các hoạt động khác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, huy động được các tổ chức thành viên ủng hộ và đặc biệt là người dân tham gia thực hiện, góp phần thực hiện tốt chính sách dân số trong thời gian qua, tạo tiền đề nâng cao chất lượng cuộc sống, gia đình bình đẳng hạnh phúc. Trong thời gian tới, định hướng Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đang được Tổng cục dân số trình với Quốc hội, Chính phủ, Bà Trần Thị Mai Hoa cho rằng vai trò của MTTQ các cấp trong việc vận động, phát huy sức mạnh tập thể, cộng đồng trong việc thực hiện tốt chính sách Dân số/KHHGĐ, khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh,  vấn đề an sinh xã hội cho người cao tuổi, thực hiện cơ cấu dân số vàng, xây dựng con người cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần...là vô cùng quan trọng, đây chính là tiền đề phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định: Việc xây dựng các mô hình điểm là một trong những giải pháp thiết thực lồng ghép trong CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" là hướng đi đúng đắn trong chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tổng cục Dân số. Kết quả đạt được đã góp phần tích cực trong tuyên truyền về việc thay đổi hành vi dân số trong nhân dân gắn liền với sự đổi mới về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn dân cư, đồng thời cũng bộc lộ ra những khó khăn, yếu kém cần khắc phục trong thực hiện công tác dân số/KHHGĐ. Việc tổng kết hoạt động các mô hình điểm tại các tỉnh cần bám sát chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, góp phần trong việc xây dựng và hoạch định chính sách, chiến lược dân số của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo mattran.org.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: