01-7-1tu

Ngày 01/7/2011, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, gắn với sơ kết nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong 6 tháng đầu năm 2011.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Liêm - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ 5 UBKT Trung ương Đảng; đồng chí Trần Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, chủ trì hội nghị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực cấp uỷ, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đã nêu rõ: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với quá trình xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Ðảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng và coi đó là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực cấp ủy các cấp, việc thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết Chương trình hành động số 12 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ đã có chuyển biến khá rõ nét, cả về nhận thức cũng như trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đáng quan tâm. Do vậy, hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng nhau suy nghĩ để thảo luận, đánh giá đúng tình hình sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và nghị quyết Chương trình hành động của Tỉnh uỷ; làm rõ hơn những khó khăn, thuận lợi, những cách làm sáng tạo; tìm ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, các giải pháp đột phá trọng tâm, trọng điểm để tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng sắp đến.

01-7-2tu

Sau khi nghe báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2011; nghe đồng chí Lê Hồng Liêm - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo sâu sắc, đã tiến hành thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, thẳng thắn đánh giá đúng tình hình, nêu bật được ưu điểm, kết quả, kể cả hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết Chương trình hành động số 12 của Tỉnh uỷ. Trên cơ sở đó, đã tập trung đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có trọng tâm, trọng điểm nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành luật của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, trên cơ sở đánh giá khái quát những kết quả đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết Chương trình hành động số 12 của Tỉnh uỷ, đã biểu dương, ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy; sự nỗ lực của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, nhất là vai trò nòng cốt của UBKT cấp uỷ các cấp đã làm nên những kết quả nổi bật đó.

Qua phân tích, nhận định những tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm, đồng chí đã kết luận một số vấn đề chủ yếu để chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) và Nghị quyết Chương trình hành động số 12 của Tỉnh uỷ. Trong đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: chúng ta đang nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, nhiệm vụ xuyên suốt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt việc đột phá hiệu quả trên ba lĩnh vực chủ yếu là xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cải cách hành chính. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm này, các cấp uỷ Đảng và UBKT các cấp cần tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Ðiều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Ðảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, coi trọng kiểm tra, giám sát ý thức chính trị - tư tưởng; kiểm tra, đánh giá trách nhiệm cá nhân của cán bộ lãnh đạo, quản lý khi để xảy ra tình trạng trì trệ, kém phát triển, mất đoàn kết nội bộ, nói và trái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hạn chế chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua cách mạng; gắn chặt giám sát với kiểm tra, chủ động phòng ngừa phát hiện sớm, ngăn chặn, giải quyết từ khi mới manh nha; tăng cường giám sát việc khắc phục những sai phạm được thanh tra, kiểm tra kết luận; đề cao việc tự kiểm tra của cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên…

Theo tinhuyhue.vnTin mới hơn:
Tin cũ hơn: