tklat00ub11Chiều ngày 14/7/2011, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, phòng Tư pháp, cán bộ pháp chế các huyện, thành phố...

5 năm qua, công tác xây dựng, ban hành, thẩm định, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai; đồng thời đã thể chế hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND và UBND tỉnh quy định về điều kiện đảm bảo, về trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND các cấp do UBND cùng cấp soạn thảo trình và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp ở địa phương. Nhờ vậy, công tác văn bản trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Việc soạn thảo, xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản QPPL được đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền và tự kiểm tra văn bản được thực hiện tốt, đã xử lý dứt điểm đối với những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Công tác rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên làm cơ sở pháp lý quan trọng trong việc xây dựng, ban hành và áp dụng văn bản trên địa bàn. Từ năm 2005 đến 31/12/2010, các sở, ban, ngành đã tham mưu cho HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành 487 văn bản QPPL, bao gồm 82 Nghị quyết, 405 Quyết định và Chỉ thị. Ở cấp huyện, HĐND đã ban hành 477 Nghị quyết, UBND ban hành 1283 Quyết định và Chỉ thị. Chất lượng các văn bản soạn thảo, ban hành ngày càng được nâng cao, đảm bảo đúng về trình tự thủ tục, nội dung, hình thức kỹ thuật trình bày văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: chất lượng một số văn bản soạn thảo chưa cao, vẫn còn tình trạng ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ quy trình soạn thảo theo quy định của pháp luật; công tác rà soát văn bản và xử lý kết quả rà soát của cơ quan có thẩm quyền còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác soạn thảo chưa chặt chẽ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Luật, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan cần nghiêm chỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế để tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản đạt chất lượng cao hơn, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của tỉnh. Đồng thời lưu ý một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa chất lượng ban hành văn bản QPPL, trong đó cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tập huấn Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về việc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cho đội ngũ cán bộ, công chức soạn thảo, kiểm tra văn bản; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL,... Ghi nhận thành tích các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong 05 năm triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; tại Hội nghị này đã tiến hành trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo thuathienhue.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: