Luật bảo hiểm y tế và những điều cần biết

Một trong những bộ luật quan trọng và hết sức cần thiết đối với nhân dân ta đó là Luật bảo hiểm y tế . Tuy Nhà nước đang có chính sách bảo hiểm y tế toàn dân nhưng không có nhiều người có hiểu biết về luật này. Hãy cùng Mattranthuathienhue.vn tìm hiểu tổng quát về Luật bảo hiểm y tế nước ta.

Sự cần thiết của Luật bảo hiểm y tế

Để hiểu được sự cần thiết của Luật bảo hiểm y tế, trước tiên ta cần biết Luật bảo hiểm y tế là gì? Theo Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/qh2013, Luật bảo hiểm y tế là luật quy định về các chế độ, chính sách của bảo hiểm y tế. Như chúng ta đều biết, bảo hiểm y tế thật sự rất quan trọng trong khám chữa bệnh toàn dân. Nó giống như một quỹ dự phòng an toàn cho sức khỏe của bạn.

Luật bảo hiểm y tếLuật bảo hiểm y tế số 46/2014/qh2013

Nếu muốn tìm hiểu chi tiết vè kỹ lưỡng về Luật này, chúng ta có thể tham khảo các thông tin được cập nhật mới nhất trong Luật bảo hiểm y tế năm 2018. Trong đó ngoài những nội dung được quy định pháp luật về bảo hiểm y tế từ những năm trước như đối tượng, mức hưởng bảo hiểm y tế, mức đóng bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm y tế mới nhất này có những điểm mới như sau: Trong ô thứ hai của mã bảo hiểm y tế sẽ có kí hiệu quyền lợi bảo hiểm y tế.

Cụ thể:
– Ký hiệu bằng số 1: Đó là những đối tượng được thanh toán 100%  bảo hiểm y tế và không giới hạn tỉ lệ thanh toán bao gồm các đối tượng ký hiệu là: CC, TE.

– Ký hiệu bằng số 2: Bao gồm các đối tượng được hi trả 100% bảo hiểm y tế và có giới hạn tỉ lệ thanh toán.

– Ký hiệu bằng số 3: Các đối tượng được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả bảo hiểm y tế (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế)

– Ký hiệu bằng số 4: Được thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh của quỹ bảo hiểm (có giới hạn trong tỉ lệ thanh toán một số loại thuốc, loại  hóa chất, và các vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đã được quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế)

– Ký hiệu bằng số 5: Được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh , kể cả chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế.

Tìm hiểu luật bảo hiểm y tếMức độ hưởng chế độ bảo hiểm y tế tùy thuộc vào năm đóng và mức lương đóng bảo hiểm y tế

Giải thích chữ kí hiệu các đối tượng:

Các chữ cái kí hiệu này xuất hiện trong ô đầu tiên của mã thẻ bảo hiểm y tế. Nó thể hiện đối tượng hưởng thụ bảo hiểm y tế:

HC: là các cán bộ công nhân viên chức được hưởng chế độ của công nhân viên chức theo quy định của pháp luật

CH: Người có hợp đồng lao động tại các cơ quan nhà nước

DN: Người có hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp tư nhân

NN: Người có hợp đồng lao động tại các cơ quan nước ngoài hoặc các cơ quan nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam

HT: Người hưu trí hoặc người mất sức lao động đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo chế độ hưu trí

TB: Người lao động đang hưởng trọ cấp hàng tháng do tai nạn trong quá trình tham gia lao động

CT: Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên

Như vậy, Luật giáo dục nghề nghiệp được quy định rất rõ ràng và có rất nhiều thông tư giải thích cũng như hướng dẫn thực thi bộ luật này. Luật như kim chỉ nam, khung pháp lý cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang rất phát triển ở nước ta.

Xem thêm Luật cán bộ công chức mới nhất hiện nay tại đây !

Leave Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *