Tìm hiểu về luật cán bộ công chức mới nhất hiện nay

Việc sửa đổi và bổ sung là việc làm rất cần thiết nhằm thay đổi cho phù hợp hơn với thực tiễn xã hội, sự phát triển ổn định và công bằng của đất nước. Đối với các cán bộ công chức, việc theo dõi và tìm hiểu về các thay đổi trong luật cán bộ công chức mới nhất vừa là quyền lợi và vừa là nghĩa vụ cần được cập nhật kịp thời.

Xem thêm: Luật bảo hiểm y tế và những điều cần biết

Dưới đây chính là những thay đổi về luật cán bộ công chức mới nhất mà mọi người cần biết.

Mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng

Mức lương này được áp dụng cho đối tượng đang nằm trong danh sách cán bộ, công chức, căn cứ vào Dự thảo Nghị định về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Mức lương thực nhận cũng được tăng đáng kể

Trong luật cán bộ công chức mới nhất, mức lương thực nhận được tính bằng mức lương cơ sở (1.390.000đ/tháng) x hệ số lương hưởng hiện tại của cán bộ, công chức.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ công chức có mức lương thực nhận tăng lên tới 0,6 lần. Điều này được xác định trong Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quẩn lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và sự nghiệp công lập do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Trợ cấp thai sản tăng lên trong luật cán bộ công chức mới nhất

Căn cứ vào Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, mức trợ cấp thai sản được tăng từ 2.600.000 đồng lên 2.780.000 đồng (tương đương với 2 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con của nữ cán bộ, công chức, viên chức).

Những thay đổi của luật cán bộ công chức mới nhấtTăng trợ cấp thai sản cho nữ cán bộ, công chức là điều cần thiết

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau hay sau thai sản tăng

Mức hưởng này được tăng từ 390.000 đồng/ngày lên đến 417.000 đồng/ngày (tương đương với 30% mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức).

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp gia tăng

Trong luật cán bộ công chức mới nhất, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tương đương với mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Nếu một cán bộ, công chức, viên chức nào đó đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng liền kề trước khi thất nghiệp theo mức lương cơ sở được tăng theo quy định có hiệu lực từ 1/7/2018 thì mức hưởng cũng được tăng theo.

Và mức hưởng tối đa không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở, tương đương với 6.950.000 đồng/tháng.

Những điều trên căn cứ vào Luật việc làm 2013.

Tăng trợ cấp mai táng

Theo pháp luật quy định, mức trợ cấp này được tăng từ 13.000.000 đồng lên 13.900.000 đồng (tương ứng với 10 lần mức lương cơ sở).

Mức trợ cấp hàng tháng tăng

Dựa trên Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Với mỗi thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức, mức trợ cấp tăng từ 650.000 đồng/tháng lên 695.000 đồng/tháng (tương ứng với 50% mức lương cơ sở).

Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: mức trợ cấp tăng từ 910.000 đồng/tháng lên 973.000 đồng/tháng.

Mức lương hưu hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức tăng

Trong luật cán bộ công chức mới nhất, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  • Lao động nam nghỉ hưu năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.
  • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Tìm hiểu về luật cán bộ công chức mới nhất hiện nayQuy định mức lương hưu cụ thể giúp cán bộ, công chức hiểu rõ hơn quyền lợi của mình

Sau đó, cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2% vào lương hưu và mức lương hưu tối đa là 75%.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi đã được quy định thì mức lương hưu sẽ bị giảm 2%.

Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tăng từ 1/7/2018, do đó, mức hưởng lương hưu hàng tháng sau thời điểm này cũng được tăng tương ứng.

Ngoài những thay đổi trên còn khá nhiều các thay đổi khác về mức lương, trợ cấp trong nhiều trường hợp khác, vì thế, các cán bộ công chức nên theo dõi và cập nhật để biết được đầy đủ quyền lợi của mình.

Mattranthuathienhue.vn tổng hợp

Leave Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *