Luật giáo dục nghề nghiệp và những điều chỉnh cần biết

Một trong những bộ luật quan trọng và hết sức cần thiết đối với nhân dân ta đó là Luật giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, không có nhiều người có hiểu biết về luật này. Bài viết dưới đây của Mattranthuathienhue.vn sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quát về Luật giáo dục nghề nghiệp nước ta.

Sự cần thiết của Luật giáo dục nghề nghiệp

Để hiểu được sự cần thiết của Luật giáo dục nghề nghiệp, trước tiên ta cần biết Luật giáo dục nghề nghiệp là gì? Luật giáo dục nghề nghiệp là Luật quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng như những quyền lợi  và nghĩa vụ của các bên tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Luật giáo dục nghề nghiệpLuật giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng với người lao động

Luật giáo dục nghề nghiệp mới nhất

Nếu muốn tìm hiểu chi tiết vè kỹ lưỡng về Luật này, chúng ta có thể tham khảo các Thông tư hướng dẫn luật giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

  • Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2015  Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;
  • Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo thường xuyên;
  • Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về Điều lệ trường cao đẳng;
  • Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về Điều lệ trường trung cấp;

Đây là các thông tư quy định về tổ chức hoạt động

  • Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  • Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù;

Đây là các thông tư về chính sách hỗ trợ nghề nghiệp

  • Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Đây là thông tư về tuyển sinh

  • Thông tư số 152/2016/TT-BTC 2016 của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 10 năm Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo với 3 tháng;

Thông tư này quy định về công tác tài chính

Cụ thể hơn nữa, chúng ta có thể tham khảo ở Luật giáo dục nghề nghiệp mới nhất được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành vào ngày 24 tháng 11 năm 2014.

Những điều chỉnh về luật giáo dục nghề nghiệpHệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục

Luật này quy định rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh, mục tiêu, các chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp, Cách thức tổ chức cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Hợp tác đào tạo Quốc tế, cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực thi bộ luật này.

Đây là các thông tư quy định về xây dựng quy trình

  • Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH​ ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
  • Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

Đây là các thông tư về giáo viên

Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được ban hành vào ngày 02 tháng 3 năm 2017 đã Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Như vậy, Luật giáo dục nghề nghiệp được quy định rất rõ ràng và có rất nhiều thông tư giải thích cũng như hướng dẫn thực thi bộ luật này. Luật như kim chỉ nam, khung pháp lý cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang rất phát triển ở nước ta.

Leave Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *